Østre Kjærnes Gård | Vansjø | Viken (Østfold)

Inn på Tunet

Velferdstjenester på Østre Kjærnes gård

​Østre Kjærnes gård ligger i ville, vakre Våler i Vike (Østfold). Landlig, skjermet og idyllisk til med strandlinje til Vansjø fra øst til vest. Vi har siden 2015 vært tilbyder av velferdstjenester på gården. Vi ble en del av “Inn på tunet” i 2017, dvs godkjent av Matmerk som tilbyder av velferdstjenester innenfor helse og omsorg, skolearena og barnevern. Vi er en bynær gård i Våler, med som ligger 15-20 minutters kjøretur fra nabokommunen Moss.

“Inn på tunet” er tilrettelagte og kvalitetssikrede velferdstjenester på aktive gårdsbruk. Tjenestene skal gi mestring, utvikling og trivsel. Aktivitetene er knyttet opp til gården, livet og arbeidet der.  

Vi tilrettelegger dagene individuelt for den enkelte deltager i samarbeid med foresatte, offentlig instanser og skole. Vår drift er godkjent av Matmerk, dvs. at vi at vi følger alle lover og regler, samt har nødvendige forsikringer for å drive velferdstjenester på gården vår. Revisor fra Matmerk har tilsyn annethvert år. 

Vi har pågående tjenestetilbud som:
– Alternativ skolearena/gårdskole
– Dagtilbud til personer med psykisk og fysisk utviklingshemming
– Avlastning og besøksgård for barn og unge.

På Østre Kjærnes gård kan vi tilby:

 • Gårdskole – alternativ skolearena for skolebarn i grunnskolen (tirsdag og torsdag). Enkeltelever etter vedtak og elevgrupper. Med eller uten assistenter fra hjemskolene.
 • Dagtilbud til psykisk utviklingshemmende (mandag, onsdag og fredag)
 • Dagtilbud til unge og voksne med spesielle behov innen psykisk helse
 • Dagtilbud til personer som får demens i ung alder
 • Avlastning for barn og unge, for barnevernstjenester, statlig og privat.  
 • Tilrettelagte samværstjeneste for barnevernstjenester

Vi har fasiliteter for dagtilbud og heldøgnsopphold.

Aktiviteter kan for eksempel være:

 • Stell og fôring av dyr
 • Trening av alpakka – håndtering av alpakka
 • Terapi/samhandling hest
 • Alpakkavandring/terapi
 • Karding og spinning
 • Rense alpakkafiber og filting/nålfilting
 • Gårdsbutikken Fru Alpakka
 • Stallarbeid
 • Stell av kaniner
 • Tur med hunder
 • Hagearbeid med frittgående høns
 • Snekre/skru fuglekasser
 • Annet innendørs snekkerarbeid
 • Kalkmaling av det vi snekrer eller gjenbruksmøbler
 • Baking/matlaging
 • Turdager, grilling i grillhytte

Vi tror med trivsel kommer mestring og god selvfølelse

Det finnes alltid en mulighet for å oppnå mestring, og som vi vet gir mestring en god følelse i kropp og sjel. Om noe ikke fungerer, så er det noe annet som fungerer. Vi ønsker å gjøre noe aktivt mot utenforskap. Vi tror at nærhet til dyr og gårdslivet gir en ro og en tilstedeværelse som igjen bidrar til god psykisk og fysisk helse.

Alternativ opplæringsarena 

Vi vet at det er mange barn og unge som har sosiale utfordringer på grunnskolen. Vi tror at ved å tilby et alternativ skolearena for elever som har utfordringer på grunnskolen her på Østre kjærnes, vil bidra til en bedre skolehverdag på hjemskolen. Videre mener vi at dette vil virke forebyggende mot frafall fra den videregående skole. Slik det er nå dropper ca 30 % av elevene ut fra videregående skoler. Det finnes få alternativer til den videregående skole. Dette fører til at disse elevene blir ”tapere”, som igjen fører til sosial eksklusjon, mangel på mestring samt psykisk og fysiske plager. Den ytterste konsekvensen er at disse barna aldri en del av arbeidslivet. Vi ønsker å være med på å forebygge frafallet i skole og i arbeidslivet. Vi ønsker å bidra til at den enkelte elev er inkludert, trives, finner glede i å lære, oppnår god helse, sosiale ferdigheter og praktisk tilnærming til skolen.

Vår målgruppe i Gårdskolen:
Barn og unge fra 10-16 (18) år som går på skolen, eller som har droppet ut av skolen. Det er 1-2 dager med gårdskole pr. uke.

Samarbeid med:
Offentlig og private skoler. Drivere og de ansatte har lang erfaring i arbeid med barn og unge. Vi tilpasser oss den enkelte elev. Vi har tett samarbeid med hjemskolen og foresatte. Vi tilbyr en godt planlagt innkjøringsperiode.

Hvis du vil vite mer og/eller ønsker å besøke oss, ta kontakt med
Linda Tegneby, telefon: 932 04 001


Her er siste nytt fra regjering om deres aktive arbeid i forhold til barn og unge og Inn på tunet. 


Last ned regjeringens veiledning for skolearena