Østra Kjærnes Gård Logo

Inn på Tunet

Velferdstjenester på Østre Kjærnes gård

Østre Kjærnes gård ligger i ville, vakre Våler i Viken (Østfold). Landlig, skjermet og idyllisk til med strandlinje til Vansjø fra øst til vest. Vi har siden 2015 vært tilbyder av velferdstjenester på gården. Vi ble en del av “Inn på tunet” i 2017, dvs godkjent av Matmerk som tilbyder av velferdstjenester innenfor helse og omsorg, skolearena og barnevern. Vi er en bynær gård i Våler, med som ligger 15-20 minutters kjøretur fra nabokommunen Moss.

“Inn på tunet” er tilrettelagte og kvalitetssikrede velferdstjenester på aktive gårdsbruk. Tjenestene skal gi mestring, utvikling og trivsel. Aktivitetene er knyttet opp til gården, livet og arbeidet der.  

Vi tilrettelegger dagene individuelt for den enkelte deltager i samarbeid med foresatte, offentlig instanser og skole. Vår drift er godkjent av Matmerk, dvs. at vi at vi følger alle lover og regler, samt har nødvendige forsikringer for å drive velferdstjenester på gården vår. Revisor fra Matmerk har tilsyn annethvert år. 

Vi har pågående tjenestetilbud som:
– Alternativ skolearena for Moss og Våler kommune
– Dagtilbud til personer med psykisk og fysiske funksjonsnedsettelser for Våler kommune
– Avlastning og besøksgård for barn og unge for Moss kommune.

Vi har kapasitet til flere deltakere. Ta kontakt for å høre om mulighetene på Østre kjærnes gård.

På Østre Kjærnes gård kan vi tilby:

 • Gårdskole – alternativ skolearena for skolebarn i grunnskole. Enkeltelever etter vedtak og elevgrupper.
 • Dagtilbud for mennesker med psykisk og fysiske funksjonsnedsettelser / BPA, grupper med assistenter.
 • Dagtilbud til unge med spesielle behov innen psykisk helse
 • Dagtilbud til personer som får demens i ung alder, grupper med assistenter.
 • Avlastning for barn og unge, for barnevernstjenester, statlig og privat.  
 • Tilrettelagte samværstjeneste for barnevernstjenester

Gården byr på mange muligheter, og kan slik sett romme både de som er i behov av ro og fred rundt seg, samt de som setter pris på samhandling i felleskap. Hos oss er det plass til alle.

Vi har gode fasiliteter for dagtilbud og heldøgnsopphold. HC toalett og tilrettelagt for rullestol på gården.

Vårt mål er å skape motivasjon og mestringsglede over tid.

Aktiviteter kan for eksempel være:

 • Gårdsarbeid
 • Stell, fôring, håndtering og trening av alpakkaer, hester, hunder, kaniner, høns og katter.
 • Terapi og samhandling med dyrene våre.
 • Alpakkavandring
 • ADL-trening
 • Turdager
 • Grilling i grillhytte
 • Matlaging på storkjøkkenet - felles måltider.
 • Fra jord bord - drivhusdyrking og hagestell
 • Skogsarbeid og snekring
 • Kanopadling og fiske

På gården tror vi på verdien av å tilrettelegging i miljøet. Et trygt sted å være, et godt sted og lære.

Vi erfarer at med trivsel følger utviklingsmuligheter for mestring og god selvfølelse.

Vi tror nøkkelen er anerkjennelse, omsorg og relasjon.

Sosialkompetanse og livsmestring kommer som et resultat av det relasjonelle helsefremmende arbeidet som pågår over tid her på gården. Det individtilpassede relasjonsarbeidet forgår gjennom ulike aktiviteter, gjerne i samhandling med dyrene - i kombinasjon med den brede kompetansen vi som jobber her samlet sett har som lag.

Alternativ opplæringsarena 

Vi vet at det er mange barn og unge som har sosiale utfordringer på grunnskolen. Vi tror at ved å tilby et alternativ skolearena for elever som har utfordringer på grunnskolen her på Østre kjærnes, vil bidra til en bedre skolehverdag på hjemskolen. Videre mener vi at dette vil virke forebyggende mot frafall fra den videregående skole. Slik det er nå dropper ca 30 % av elevene ut fra videregående skoler. Det finnes få alternativer til den videregående skole. Dette fører til at disse elevene blir ”tapere”, som igjen fører til sosial eksklusjon, mangel på mestring samt psykisk og fysiske plager. Den ytterste konsekvensen er at disse barna aldri en del av arbeidslivet. Vi ønsker å være med på å forebygge frafallet i skole og i arbeidslivet. Vi ønsker å bidra til at den enkelte elev er inkludert, trives, finner glede i å lære, oppnår god helse, sosiale ferdigheter og praktisk tilnærming til skolen.

Vår målgruppe i Gårdskolen:
Barn og unge fra 10-16 (18) år som går på skolen, eller som har droppet ut av skolen. Det kan være enkeltelever eller grupper av elever som har behov for en alternativ og praktisk skolehverdag.

Hvem er vi som jobber her:

Erik og Linda har bodd på gården siden 2003 og startet Inn på tunet i 2017. Interessen for mennesker, dyr, natur, jakt og friluftsliv er stor. De har lang erfaring fra omsorgsarbeid, familiehjem og besøkshjem.

Lise Beate er dyreassistert terapeut (fra 2010) med bred erfaring fra oppdrag tilknyttet krisesenter, sykehjem og kommune. Hun er også helsesekretær ved BUPP Moss.

Monette er barnevernspedagog (fra 2012) med videreutdanning i psykisk helsearbeid rettet mot barn og unge, med bl.a. miljøteraputisk erfaring fra skole, barnehage og institusjon.

Vår visjon er å skape grobunn med gode vekstforhold - slik at hvert individ kan oppleve egen blomstring.

Vi er opptatt av psykisk helsefremmende arbeid, og mener endringsarbeid og utvikling trenger tid. Vi ønsker at hver enkelt som er innom oss, kan høste av sin egen mestring og utvikling - ikke bare i nuet, men også langt frem i tid.

Hvis du vil vite mer og/eller ønsker å besøke oss, ta kontakt med
Linda Tegneby, telefon: 932 04 001

Last ned regjeringens veiledning for skolearena

usercartphone-handsetcalendar-fullchevron-downarrow-left